Disclamer

DISCLAIMER  voor de website van Colette van Schilt Interieurs.

CvS Interieurs besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De verstrekte informatie op de site wordt online actueel gehouden. Ondanks dat kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat CvS Interieurs vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. CvS Interieurs kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van CvS Interieurs anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

CvS Interieurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

 

 


Top
Algemene Voorwaarden | Disclamer | FAQ | Privacy Verklaring